„Bowiem o wszystkim decyduje serce i ono ustanawia prawa”
Paulo Coelho
606 440 290
TELEFON ZAWAŁOWY 24H DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH
Migotanie przedsionków i choroba wieńcowa – czy możemy bezpiecznie sięgnąć po sotalol?
Sotalol jest jednym z leków częściej zalecanych pacjentom z napadowym migotaniem przedsion …912-341-2479
Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD) są urządzeniami, które od lat mają swoje do …479-652-4903
W ostatnich tygodniach na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badan …