some_text
  some_text
  
  (907) 580-6195
©kola narodnog zdravlja Andrija ©tampar
  
 
8502781552
  
 
Centar za translacijska i klinièka istra¾ivanja
  
  some_text
  
  (816) 221-4343
  
  liberality
  
  2056176451
  
  noncontinuation

 
(385) 233-6371
   
  (559) 508-8579

 
  Korisnik
 
  Lozinka
  
  
  some_text
Novosti
POZIV NA PREDAVANJA Prof.dr. Joachim Kirsch "Nova anatomija u starom institutu" i "Building principles of inhibitory synapses", 5.10. (ponedjeljak)

Prof.dr. Joachim Kirsch, direktor Instituta za anatomiju i staniènu biologiju i dugogodišnji prodekan za znanost Medicinskog fakulteta Sveuèilišta u Heidelbergu odr¾ati æe u ponedjeljak 5.10. u 9h u predavaonici Zavoda za anatomiju u okviru uvodnog predavanja na predm
 O nama
 Ustroj
 822-314-5718
 Upisi
 2082147974
 Meðunarodna suradnja
 (208) 249-5965
 Intranet
 STUDMEF
 Osiguranje kvalitete
 822-210-6232
 Medical Studies in English
 7659944431
mef.hr
Gyrus.hr